Nyheter

Nyheter

 

Bilder fra valgkampåpninga på Storjord 27. august 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsmøte 22. august 2011 kl. 20.00 på Beiarn frivilligsentral.

Den nært forestående valgkampen var tema for møtet.
Programmet ble gjennomgått og diskutert. Sted og tidspunkt for stands ble vedtatt.

Stands:
Lørdag 27.08 på Storjord fra kl. 10.00
Fredag 02.09 på Moldjord fra kl. 14.00
Lørdag 03.09 på Tollå fra kl.10.00
Lørdag 10.09 på Moldjord, Storjord og Tollå fra kl. 10.00

En foreløpig liste over hvem som deltar når på stand ble laget. Alle listekandidatene
oppfordres til å delta på stand. Det blir tradisjonell servering av sjokoladekake og kaffe.

  

Den 15. desember 2010 vedtok et enstemmig kommunestyre ny reguleringsplan for

Storjord sentrum. En viktig del av reguleringsplanen er ny trase for fylkesveien.

Når trasevalget ble gjort, var det to viktige hensyn som ble vektlagt: Å løse trafikksikkerhetsproblemet i Kjeldbakkan og å få et sammenhengende og funksjonelt areal for framtidig næringsutvikling. I tillegg var det viktig å finne planløsninger som lar seg realisere uten for store kostnader.

Tirsdag 24. mai bevilget fylkesrådet 6 mill kr til omlegging av fylkesveien gjennom Storjord sentrum.
Statens Vegvesen skal stå for prosjektering og byggeledelse.
Planlegginga er godt i gang, og arbeidet blir lagt ut på anbud rundt St. hans. Oppstart er beregnet til månedsskiftet september/ oktober, men det er usikkert om arbeidet blir ferdig i høst.

Vi krysser fingrene og håper en av våre lokale entreprenører får oppgaven med å bygge den nye veien.
Vi takker fylkesrådet for rask saksbehandling og evne og vilje til å bidra til ei løsning som vil få stor positiv betydning for Beiarn

 

 

 

Nyheter

 

mars 07, 2013

Årsmøte på Beiarn Kro og Hotell kl. 20.00
Tema: Bosetting av flyktninger.
Servering.

 

DESEMBER 03, 2012

Medlemsmøte på Frivilligsentralen kl. 20.00
Link til rådmannens budsjettforslag

juni 22, 2012

Sosialt treff i Høla hos Frigg Ottar kl. 19.30
Alle medlemmer med partnere ønskes
velkommen. Mat (til grilling) og drikke tas med
av deltakerne. Kaffe og snacks handles inn.

juni 18, 2012

Medlemsmøte på Frivilligsentralen kl 19.00
Sak: Økonomiplanen
Enkel servering.

 

april 23, 2012

Medlemsmøte på Frivilligsentralen kl. 19.00
Tema: Økonomiplan 2012-2016.
Alle medlemmer oppfordres til å møte.

 

mars 19, 2012

Årsmøte på Frivilligsentralen kl. 19.00
Servering

 

desember 07, 2011

Medlemsmøte på Frivilligsentralen kl. 19.00
Tema: Budsjett 2012 og økonomiplan

 

oktober 03, 2011

Medlemsmøte kl. 20.00 på kommunehuset.
Tema er godkjenning av samarbeidsavtalen
med Senterpartiet og konstituering av
kommunestyret.

 

september 10, 2011

Stands på Moldjord, Storjord og Tollå fra kl. 10.00

 

september 3, 2011

Stand på Tollå fra kl. 10.00

 

september 2, 2011

Stand på Moldjord fra kl. 14.00

 

AUGUST 27, 2011

Stand på Storjord fra kl. 10.00
Servering av nykokt kaffe og sjokoladekake.

AUGUST 22, 2011

Medlemsmøte på Beiarn frivilligsentral mandag 22. august kl. 20.00.  Tema: Valgkampen.  Les Mer »

Kontakt

Beiarn bygdeliste
8110 Moldjord
E-post: gudna@online.no

Tel : Leder 41408559
Tel : Kasserer 958 32388


 

 

Vil du bli medlem?

Sett inn 150 kr på kto 4509 13 39262,
og send oss gjerne en mail også sånn at vi får epost-adressen din.