Ordførerens hjørne

Kjære beiarværing!

   
           


I

Kjære beiarværing.

Det hadde kanskje vært mer på sin plass å innlede med å si kjære velger, for når du leser dette er det kommunevalget 12. september lokalpolitikken først og fremst dreier seg om.

Vi har likevel tatt mål av oss til at Bygdelista si heimeside skal være oppegående og aktiv også etter valget.

Først og fremst ønsker vi å bruke sida til å gi informasjon om oss selv; hvem vi er, hva vi står for og hvordan vi skal forholde oss til viktige saker som kommer opp i valgperioden.

I tillegg håper vi å få innspill og forslag fra deg. Ved å bruke e-postadressen vår kan du komme med dine synspunkter i skriftlig form, eller du kan ta direkte kontakt med styremedlemmer eller listekandidater på de oppgitte telefonnumrene.

Valget 12. september blir meget viktig. Da skal du bruke stemmeretten og være med å bestemme hvem som skal inn i det nye kommunestyret. Kommunestyrets sammensetning blir i neste omgang helt avgjørende for hvem som blir ordfører og hvem som får andre sentrale politiske verv i Beiarn.

Du har tre lister å velge  mellom ved dette kommunevalget. Når du skal treffe ditt valg , håper vi du ser deg tilbake og vurderer det bygdelista har stått for og det ordføreren og våre representanter har utrettet de tre siste periodene.

Videre oppfordrer vi deg til å lese programmet vårt for kommende periode. Vi håper du der finner verdier, politiske målsettinger og konkrete saker du støtter.

Men, et lokalvalg handler også om personer. Vi håper du finner personer på lista vår som du har tillit til og som du tror er i stand til å styre og skape et godt politisk samarbeidsklima.

Vurderingene må du gjøre selv, og valget er ditt.

Vi stiller oss til disposisjon og ønsker fortsatt å være i posisjon til å styre og utvikle beiarsamfunnet. Derfor ber vi om fornyet tillit fra deg som velger.

Godt valg – stem Beiarn Bygdeliste

Frigg Ottar Os    

 

   

Takk for tilliten.

Beiarn Bygdeliste gjorde et historisk godt valg 10. september. Det ble avgitt 718 stemmer i alt. 385 ( 53,6 % ) ga sin stemme til Bygdelista. Det gir oss 8 representanter i kommunestyret og reint flertall.

Dette er ei stor tillitserklæring, og jeg vil takke alle som har gitt sin stemme til bygdelista sine kandidater. I programmet og i valgkampen gikk vi ut og ba om tillit. Det har vi fått. Med tillit følger ansvar. Nå blir det vår oppgave å ta ansvar og vise oss tilliten verdig.

Det er vår ambisjon å få på plass et åpent og inkluderende styre og legge til rette for et konstruktivt og godt samarbeid med de andre partiene i kommunestyret og de andre politiske organene.

Våre valgte kommunestyrerepresentanter trenger gode og aktive støttespillere og pådrivere dersom de skal kunne skjøtte sine verv på en god måte. Derfor oppfordrer vi deg til å bli medlem i Bygdelista, eller på annen måte bidra med hjelp og støtte våre folkevalgte.

Den nye kommunestyregruppa ser slik ut:

Representanter:

Frigg-Ottar Os, Ann Rigmor Navjord, Iris Svendsen, Anne Rita Nybostad, Ivar Sæther, Bror Hemminghytt, Frank Einar Vilhelmsen  og Tone-Lise Helbostad Steen.

Vararepresentanter:

Elisabeth Lilleeng, Laila Gabrielsen, Dan Remy Karlsen, Inge Strand, Marit N Nybakk, Jann-Andreas Johannessen, Karsten Steen, Trond Steen, Roger Øynes, Finn Strand og Trond Johansen.

Nok en gang, og på vegne av alle: Takk for tilliten!

Frigg-Ottar Os 

 

.

Nyheter

 

 

september 10, 2011

Stands på Moldjord, Storjord og Tollå fra kl. 10.00

 

september 3, 2011

Stand på Tollå fra kl. 10.00

 

september 2, 2011

Stand på Moldjord fra kl. 14.00

 

AUGUST 27, 2011

Stand på Storjord fra kl. 10.00
Servering av nykokt kaffe og sjokoladekake.

AUGUST 22, 2011

Medlemsmøte på Beiarn frivilligsentral mandag 22. august kl. 20.00.  Tema: Valgkampen   Les Mer »

 

Kontakt

Beiarn bygdeliste
8110 Moldjord
E-post:gudna@online.no

Tel : Leder 909 22761
Tel : Kasserer 958 32388

besØk også

Beiarn Kommune
Saltenposten
Avisa Nordland

Vil du bli medlem?

Sett inn 150 kr på kto 4509 13 39262,
og send oss gjerne en mail også sånn at vi får epost-adressen din.