Valg 2011

Valgresultater


 

 

MEDLEMMER AV BEIARN KOMMUNESTYRE 2011 – 2015


Senterpartiet                                                                                                          Varamedlemmer              

Monika Sande (Ordfører)                                                                                       Geir Asle Haraldsen
Andre Kristoffersen                                                                                            Hilde Anita Rasch Olsen
Øyvind Sande                                                                                                          Tom Antonsen
Rune Jørgensen                                                                                                     Anne-Grete Sjøgård
                                                                                                                                   Vidar Johansen
                                                                                                                                   Tove Pauline Johansen
                                                                                                                                   Tove Nancy Trones

 

Beiarn Bygdeliste                                                                                                  Varamedlemmer

Gudbjørg H. Navjord (varaordfører)                                                                    Jan Bernhart Laukslett
Anne Rita Nybostad                                                                                              Frank Einar Vilhelmsen
Tone Kristin Helbostad                                                                                        Inge Nikolai Strand
Bror Even Hemminghytt                                                                                       Trond Steen
                                                                                                                                  Janne Berntsen
                                                                                                                                  Marius Christensen Aspmo
                                                                                                                                  Julie Birgitte Kristensen

Arbeiderpartiet                                                                                                     Varamedlemmer

Håkon Andre N. Sæther                                                                                       Morten Hammer
Heidi Larsen                                                                                                          Terje Johan Solhaug
Ørjan Kristensen                                                                                                   Kirsten Strand
Kjell Arthur Sandmo                                                                                             Line Olga Strand
Helge Osbak                                                                                                         Tonje Dokmo
Arne Gjertin Larsen                                                                                              Ruth Torhild Frantzen
Ole-Håkon Hemminghytt                                                                                    Anfinn Edvin Aspmo
                                                                                                                                 Arvid Trolid
                                                                                                                                 Karin Selfors
                                                                                                                                 Maylen Tubez Solhaug

MEDLEMMER AV BEIARN FORMANNSKAP 2011 – 2015

Samarbeidsgruppa Senterpartiet og Beiarn Bygdeliste
                                                                                                                                 Varamedlemmer

Monika Sande (ordfører)                                                                                     Anne Rita Nybostad
Andre Kristoffersen                                                                                              Øyvind Sande
Gudbjørg H. Navjord (varaordfører)                                                                  Bror Even Hemminghytt
                                                                                                                                 Rune Jørgensen
                                                                                                                                 Tone Kristin Helbostad

Arbeiderpartiet

Håkon Andre N. Sæther                                                                                      Ørjan Kristensen
Heidi Larsen                                                                                                         Kjell Arthur Sandmo
                                                                                                                                 Helge Osbak
                                                                                                                                 Ole-Håkon Hemminghytt


MEDLEMMER AV BEIARN DRIFTSUTVALG 2011 – 2015

Samarbeidsgruppa Senterpartiet og Beiarn Bygdeliste
                                                                                                                                 Varamedlemmer
Anne Rita Nybostad (leder) BBL                                                                      Geir Asle Haraldsen SP
Øyvind Sande SP                                                                                                 Julie Birgitte Kristensen BBL
Frank Einar Vilhelmsen BBL                                                                             Anne-Grethe Sjøgård SP
                                                                                                                                Trond Steen BBL
                                                                                                                                Vidar Johansen SP


Arbeiderpartiet

Ørjan Kristensen (nestleder)                                                                           Line Olga Strand
Helge Osbak                                                                                                       Morten Hammer
                                                                                                                               Tonje Dokmo
                                                                                                                               Arvid Trolid
                                                                                                                               Maylen Tubez Solhaug

 

MEDLEMMER AV BEIARN PLAN OG RESSURSUTVALG 2011 – 2015

Samarbeidsgruppa Senterpartiet og Beiarn Bygdeliste
                                                                                                                              Varamedlemmer
Bror Even Hemminghytt (leder) BBL                                                             Hilde Rasch-Olsen SP
Rune Jørgensen SP                                                                                        Jan Bernhart Laukslett BBL
Tone Kristin Helbostad BBL                                                                          Tom Antonsen SP
                                                                                                                             Janne Berntsen BBL
                                                                                                                             Tommy Rasch SP

Arbeiderpartiet

Kjell Arthur Sandmo                                                                                        Kirsten Strand
Arne Gjertin Larsen                                                                                         Terje Johan Solhaug
                                                                                                                             Ruth Torhild Frantzen
                                                                                                                             Arnfinn Edvin Aspmo
                                                                                                                             Karin Selfors

                                                                                                                       

 


 


                             Valgliste for Beiarn Bygdeliste

       Ved kommunevalget 11. og 12. september 2011 i Beiarn kommune

 

  For- og etternavn Fødselsdato Mobil
1 Gudbjørg Haukdal Navjord 20.07.62 414 08559
2 Anne Rita Nybostad 03.06.64 990 31231
3 Jan Bernhart Laukslett 15.03.61 913 82840
4 Janne Berntsen 09.01.71 911 94961
5 Frank Einar Vilhelmsen 18.06.82 971 80313
6 Tone Kristin Helbostad 18.11.65 958 32388
7 Marius Christensen Aspmo 16.10.81 415 57622
8 Inge Nikolai Strand 17.06.48 951 45776
9 Tove Laila Helene Pettersen 30.07.56 915 64358
10 Bror Even Hemminghytt 08.06.52 992 91337
11 Tina Beate Karlsen 05.03.65 416 29312
12 Trond Håkon Steen 04.05.53 411 40113
13 Ida-Susann Frantzen 16.08.92 470 10375
14 Lene Breivik 09.06.82 415 59118
15 Julie Birgitte Kristensen 02.08.87 416 02652
16 Jann Andreas Johannessen 20.10.80 957 33192
17 Marthe Nyvold Larsen 24.09.90 413 15243
18 Gunnar Storhaug 31.12.39 950 21709
19 Asle Peder Solbakk 15.07.56 900 53394
20 Marit Trones 19.02.66 992 52016
Nyheter

 

oktober 15, 2014

Medlemsmøte på Frivilligsentralen
onsdag 15. oktober kl. 19.00
Tema: Forberedelser til kommunevalget 2015.
Link til innkalling

mars 10, 2014

Årsmøte på Beiarn Kro og Hotell kl. 19.00
Tema: Beiarns framtid. Servering.
Link til innkalling


oktober 02, 2013

Medlemsmøte på kommunehuset kl 19.00

 

mars 07, 2013

Årsmøte på Beiarn Kro og Hotell kl. 20.00
Tema: Bosetting av flyktninger.
Servering.

 

DESEMBER 03, 2012

Medlemsmøte på Frivilligsentralen kl. 20.00
Link til rådmannens budsjettforslag

 

juni 22, 2012

Sosialt treff i Høla hos Frigg Ottar kl. 19.30
Alle medlemmer med partnere ønskes
velkommen. Mat (til grilling) og drikke tas med
av deltakerne. Kaffe og snacks handles inn.

juni 18, 2012

Medlemsmøte på Frivilligsentralen kl 19.00
Sak: Økonomiplanen
Enkel servering.

 

april 23, 2012

Medlemsmøte på Frivilligsentralen kl. 19.00
Tema: Økonomiplan 2012-2016.
Alle medlemmer oppfordres til å møte.

 

mars 19, 2012

Årsmøte på Frivilligsentralen kl. 19.00
Servering

desember 07, 2011

Medlemsmøte på Frivilligsentralen kl. 19.00
Tema: Budsjett 2012 og økonomiplan

 

oktober 03, 2011

Medlemsmøte kl. 20.00 på kommunehuset.
Tema er godkjenning av samarbeidsavtalen
med Senterpartiet og konstituering av
kommunestyret.

 

september 10, 2011

Stands på Moldjord, Storjord og Tollå.

 

september 3, 2011

Stand på Tollå fra kl. 10.00

 

september 2, 2011

Stand på Moldjord fra kl. 14.00

AUGUST 27, 2011

Stand på Storjord fra kl. 10.00
Servering av nykokt kaffe og sjokoladekake

AUGUST 22, 2011

Medlemsmøte på Beiarn frivilligsentral mandag 22. august kl. 20.00.  Tema: Valgkampen   Les Mer »

 

Kontakt

Beiarn bygdeliste
8110 Moldjord
E-post: gudna@online.no

Tel : Leder 41408559
Tel : Kasserer 958 32388


Vil du bli medlem?

Sett inn 150 kr på kto 4509 13 39262,
og send oss gjerne en mail også sånn at vi får epost-adressen din.